Giới thiệu dự án


Dự án : Phổ biến kinh nghiệm bán hàng trên Facebook do Vinalink khởi xướng dành riêng cho các học viên Vinalink Academy từ 2016 để hỗ trợ miễn phí các kiến thức sau khóa học bao gồm :

  1. Hàng trăm mặt hàng bán chạy kiếm doanh thu và lợi nhuận ngay được.
  2. Hướng dẫn các kiến thức chạy quảng cáo Facebook
  3. Hướng dẫn nâng cao kỹ năng viết quảng cáo và content cho Facebook
  4. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook
  5. Các công cụ và phần mềm Facebook hỗ trợ kinh doanh hiệu quả ngay.
  6. Các mẫu quảng cáo viết hay để tham khảo
  7. Cộng đồng trao đổi kinh nghiệm và bài học thành công hay thất bại

 

 

 

Xin ý kiến

Xin ý kiến