Bán bất động sản trên Facebook


Bán bất động sản trên Facebook không phải đơn giản vì giá trị sản phẩm lớn tầm vài tỷ đến vài chục tỷ – vì vậy không phải cứ chạy bán hàng bình thường là ra đơn được đâu – Sai lầm lớn của những bạn mới bán hàng đó là tạo Ads chạy target xong cứ nghĩ là ra đơn nhưng chạy mãi không có đơn và thậm chí thua lỗ thảm hại và chấm dứt việc chạy quảng cáo.

Muốn bán hàng hiệu quả trên Facebook ta phải làm những bước bài bản sau mới mong hiệu quả :

  • Thu thập Data Chặt và Lỏng theo AISAS
  • Chăm sóc Data lỏng nhằm mục đích biến thành BẠN. Kịch bản chăm sóc ? 3B
  • Gửi email + Sms + Hẹn tư vấn Data chặt. Search Facebook profile/ Google tìm sở thích và hành vi cùng thông tin cá nhân
  • Email tài liệu sales Kit AIDA theo 4 lần
  • Kịch bản Làm quen và Hẹn tư vấn
  • SPINĐCMN giải quyết vấn đề

batdongsan1

Như vậy các bạn cần hiểu về Data lỏng chặt, AIDA và AISAS, 3B, SPIN, ĐCMN và tích hợp Email/SMS để chốt đơn. Để hiểu các tư duy này cần tham khảo khóa học Bán hàng online BĐS tại đây >>

Xin ý kiến

Xin ý kiến